Parafia

Pielgrzymka diecezjalna do Skrzatusza – 20.09.2020r.

Tegoroczna Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza, która miała miejsce 20 IX, ze względu na konieczne środki bezpieczeństwa związane z pandemią koronowirusa, odbyła się w skróconej formie. Na program spotkania złożyły się: 10:00 Modlitwa śpiewem, nabożeństwo; 10:50 Konferencja Antonii Acutis, matki Sługi Bożego Carlo Acutisa,15-letniego Włocha, który będzie beatyfikowany 10 października w Asyżu; 11:30 Przygotowanie do Eucharystii – komunikaty, śpiew; 12:00 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, którą koncelebrowali abp Andrzej Dzięga, bp Edward Dajczak, bp Krzysztof Zadarko, bp Krzysztof Włodarczyk, bp Tadeusz Werno, bp Stefan Regmunt, bp Henryk Wejman oraz 30 kapłanów z diecezji.

Pielgrzymi w Skrzatuszu otrzymali odpustowe nauczanie, by trudności i cierpienia przeżywać u boku Matki Bożej i na eucharystycznej adoracji. Na początku Mszy św. bp Lityński powiedział, że w tak trudnym czasie jak pandemia, ważna jest obecność matki, szczególnie Matki Bożej, przy boku której buduje się wspólnota wiary. Biskup wzywał wiernych do wzbudzenia w sobie pragnienia świętości, podkreślił wagę osobistego świadectwa, jakim jest uczestnictwo w diecezjalnej pielgrzymce, a także kultu Maryjnego w całej Polsce, ponieważ Maryja jest drogą każdego człowieka do Boga.

Biskup sprzeciwił się promowanej przez świat kulturze hałasu. Jego zdaniem, chrześcijanie powinni szukać miejsc, gdzie można usłyszeć Boże słowa. Do takich zaliczył skrzatuskie sanktuarium, świątynie, kaplice, ale i ścieżki w parku, lesie, o ile czas tam spędzany poświęcony jest modlitwie. Podkreślił też wartość ciszy podczas adoracji, zaś święte milczenie uznał jako miejsce spotkania Boga.

Msza św. była sprawowana na nowo zbudowanym ołtarzu polowym.. Oprawę muzyczną pielgrzymce zapewniła Diecezjalna Diakonia Muzyczna pod kierunkiem ks. Arkadiusza Oslisloka.  Podczas całego spotkania uczestnicy mieli obowiązek używania maseczek ochronnych.   Z naszej parafii w pielgrzymce wzięła udział dwudziestopięcioosobowa grupa pątników, która pojechała do Skrzatusza pod opiekę siostry Zyty, której pomocą służyła pisząca tę informację. [A. T.]