Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA
5 kwietnia 2020r.

 1. Z SAKRAMENTU POKUTY MOŻEMY SKORZYSTAĆ UMAWIAJĄC SIĘ TELEFONICZNIE NA OSOBISTE SPOTKANIE Z PRACYJĄCYMI W PARAFII KAPŁANAMI.   PROBOSZCZ – 608 396 339,  MARCIN – 723 478 649,  ANDRZEJ – 608 261 468
 2. W DNIU DZISIEJSZYM PRZEŻYWAMY NIEDZIELĘ PALMOWA. MSZE ŚWIĘTE W/G PORZĄDKU NIEDZIELNEGO
 3. NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ, GORZKIE ŻALE, WSPÓLNIE ODMAWIANY RÓŻANIEC, KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO SĄ ODWOŁANE DO CZASU ZMIANY DECYZJI. ZACHĘCAMY DO PRZEŻYWANIA TYCH NABOŻEŃSTW W GRONIE RODZINNYM.
 4. MSZA ŚWIĘTA Z NASZEJ PARAFII CODZIENNIE O GODZ. 9.00 TRANSMITOWANA PRZEZ BIAŁOGARDZKĄ TV KABLOWĄ.
 5. O GODZINIE 18.00 BEZ TRANSMISJI TELEWIZYJNEJ.
 6. W NIEDZIELĘ TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ Z NASZEGO KOŚCIOŁA O GODZINIE 9.3O. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO DUCHOWEJ JEDNOŚCI Z JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM I PRZYJĘCIE GO DUCHOWO DO SWOJEGO SERCA.
 7. W WIELKI CZWARTEK ROZPOCZNIEMY TRIDUUM PASCHALNE MSZĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ.19.00.
 8. W WIELKI PIĄTEK KOŚCIÓŁ NIE SPRAWUJE OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ, ALE ROZWAŻA TAJEMNICE KRZYŻA. TEGO DNIA OBOWIĄZUJE NAS POST ŚCISŁY ILOSCIOWY I JAKOŚCIOWY. JEDEN POSIŁEK DO SYTA, I DWA LEKKIE. NIE SPOŻYWAMY POKARMÓW MIĘSNYCH.
 9. O GODZINIE 15.00 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ – TRANSMISJA POPRZEZ BIAŁOGARDZKĄ TELEWIZJĘ KABLOWĄ.
 10. LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNIEMY O GODZ. 19.00. PO ZAKOŃCZONEJ LITURGII PRZEZ GODZINĘ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
 11. W WIELKĄ SOBOTĘ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU MOŻLIWA OD GODZ. 8.00.
 12. O GODZINIE 10.00 SYMBOLICZNIE POBŁOGOSŁAWIMY POKARMY. ZWYCZAJOWO W TYM DNIU ZACHOWUJEMY WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OD POKARMÓW MIĘSNYCH. WIGILIA PASCHALNA O GODZ. 19.00.
 13. Z CAŁEGO TRIDUU PASCHALNEGO W TYM ROKU TRANSMISJE Z NASZEGO KOŚCIOŁA POPROWADZI BIAŁOGARDZKA TV KABLOWA O GODZ. 19.OO
 14. MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO O GODZ. 6.00.
 15. TRANSMITOWANA PRZEZ BTV KABLOWĄ, BĘDZIE RÓWNIEŻ MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 9.30.
 16. W pierwszy dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
 17. W drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
 18. W TYM MIEJSCU CHCIAŁBYM BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM PARAFIANOM, ZA KAŻDE SŁOWO SYMPATII I ZROZUMIENIA, OFIARNOŚĆ DLA KOŚCIOŁA, RÓWNIEŻ DLA DUSZPASTERZY TUTEJSZEJ PARAFII. JEŻELI KTOŚ CHCIAŁBY WSPOMÓC PARAFIĘ W TYM TRUDNYM CZASIE PODAJEMY NUMER KONTA BANKOWEGO: 48 1240 3666 1111 0000 4344 9767

  TO ZROZUMIAŁE, ŻE POZWALA NAM PRZEŻYĆ TEN TRUDNY CZAS, KTÓRY NAS WSZYSTKICH DOTKNĄŁ. SŁOWA TAK CZĘSTO POWTARZANE „TĘSKNIMY ZA WAMI I WASZĄ OBECNOŚCIĄ NA EUCHARYSTII” NIE ODDAJĄ TEGO WSZYSTKIEGO, CO DZIEJE SIĘ W NASZYM SERCU I NASZEJ GŁOWIE. MODLIMY SIĘ ZA WAS WSZYSTKICH I PROSIMY DOBREGO BOGA BY TEN CZAS DOŚWIADCZENIA JAK NAJSZYBCIEJ SIĘ ZAKOŃCZYŁ. DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE DOBRE SŁOWO I TELEFON.
 19. TRANSMISJE NIEDZIELNYCH MSZY ŚWIĘTYCH: TVP1 GODZ. 7.00.

POLSKIE RADIO GODZ. 9.00

TELEWIZJA TRWAM GODZ. 9.30

TVP POLONIA GODZ. 13.00

POLSKIE RADIO GODZ. 19.00.

 1. NASZYCH ZMAŁYCH PARAFIAN I DOBRODZIEJÓW NASZEGO KOŚCIOŁA POLECAJMY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU I PROŚMY DLA NICH O RADOŚĆ ŻYCIA WIECZNEGO: ZDROWAŚ MARYJO… „ WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE…”

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub osoba prowadząca modlitwę rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie odczytuje tekst Pisma Świętego.
Chrystus Zmartwychwstał
Mt 28, 1-10
Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Po odczytaniu tekstu osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Następuje modlitwa wspólna. Osoba prowadząca mówi:
Z ufnością zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.
P: Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby Duch Święty umacniał ich wiarę.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
P: Módlmy się za cierpiących z powodu pandemii oraz za wszystkich, którzy im służą, aby zwycięstwo Chrystusa na krzyżu dało im nadzieję w ostateczny triumf Boga.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
P: Módlmy się za naszych bliskich, z którymi spotkanie w te święta jest niemożliwe, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał nas jednością, pokojem i zdrowiem.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
P: Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. W: Wysłuchaj nas, Panie.
Wszyscy razem odmawiają modlitwę:
Ojcze nasz…
Osoba prowadząca modlitwę mówi:
Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstawać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Na zakończenie wszyscy czynią znak krzyża, a osoba prowadząca modlitwę mów:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy odpowiadają:

AMEN–