Parafia

KOLĘDA 2021

Wśród ograniczeń zarządzonych 16 X ub.r. przez biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka, w związku z obostrzeniami podjętymi przez władze państwowe, by przeciwdziałać pandemii COVID–19, znalazły się sprawy dotyczące przeprowadzenia wizyty duszpasterskiej w domach diecezjan, czyli tzw. kolędy: w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z powodu trwającej pandemii nie będzie tegorocznej wizyty kolędowej w tradycyjnej formie. Wierni będą zapraszani do parafialnych kościołów. W ich intencji będzie sprawowana Msza św., a po niej odbędzie się mniej formalne spotkanie – kolędowanie i/lub rozmowa dotycząca bieżących parafialnych kwestii. Mieszkańcy zapraszani będą do kościoła w mniejszych grupach na
wieczorną Mszę św., np. poszczególnych ulic lub małych miejscowości. Intencją sprawowanej Eucharystii winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian. Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i mieszkańcami pozostałymi w domach, zwłaszcza chorymi.
Można także poświęcić wodę, którą wierni przyniosą do kościoła we własnych naczyniach, a po poświęceniu zabiorą do domów, aby samodzielnie pokropić nią swoje mieszkania. Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej” odmawiając modlitwę, której tekst otrzymają w świątyni oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.
Według księdza biskupa Edwarda Dajczaka, taka forma tegorocznej kolędy to wyraz miłości i wzajemnej odpowiedzialności w imię solidarności i braterstwa wobec zaistniałej sytuacji spowodowanej pandemią.
*** W naszej parafii, zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy. Jednak duszpasterze posługujący w parafii chcą spotkać się z parafianami na wspólnej modlitwie, stąd zapraszają wszystkich na Eucharystię o godz. 19.00, a ze względu na ilościowe ograniczenia proponują spotkania
według następującego harmonogramu (jest dostępny także na tablicy ogłoszeń obok „małego kościoła”).

Anna Traczyk