Parafia

WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA !W niedzielę (14 marca) w naszej parafii, msze święte odbywać się będą w “nowym” kościele oraz kaplicy w plebanii. W obu miejscach o tych samych godzinach może znajdować się jedynie 50 osób. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Odwołane są rekolekcje, Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. Prosimy śledzić na bieżąco nasz profil i naszą stronę Internetową. Będziemy na bieżąco Państwa informować na bieżąco o nowych sytuacjach. Pamiętamy o wszystkich w modlitwie.Wasi Duszpasterze.


****************************************
Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednichzachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce(nr 4 z dnia 14.03.2020 r.)________________________________________
I. OSTATNIE DECYZJE POLSKIEGO RZĄDU – STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOPolski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych.
Wobec powyższego zarządzam:
1. We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób. Przed wejściem do kościoła należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. 2. Należy przypomnieć wiernym o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Proszę o skorzystanie z niej. Zachęcam do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radiai Internetu. 3. Komunia duchowa polega na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej, pozostali mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.
4. Zarządzam, że do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę.
5. Ważne jest dbanie o higienę rąk. Przypominam o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.
6. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego,a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

II. PRZYPOMNIENIE POPRZEDNICH ZARZĄDZEŃa. Podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych. b. Podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.c. Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich spotkań i inicjatyw duszpasterskich, w tym Wielkopostnych Czuwań Młodzieży.d. Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich bierzmowań.e. Przypominam, że na czas obowiązywania powyższych zaleceń, nie wolno organizować I Komunii św.
Stanowczo przypominam, że należy bezwzględnie przestrzegać w kościołach następujących zasad: Kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Zaleca się korzystanie ze środków dezynfekujących.  Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
Zgodnie z zaleceniami KEP polecam duszpasterzom: Pozostawić otwarte kościoły w ciągu dnia. Troszczyć się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu z uwzględnieniem zarządzeń państwowych, które mówią o maksymalnej liczbie uczestniczących (50 osób). Odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, tylko przy zachowaniu należytych zasad higieny i tylko w sytuacjach koniecznych.
Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie wszystkich wydanych zasad, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
Powyższe wskazania obowiązują od chwili ich ogłoszenia do odwołania.
III. SZCZEGÓLNE WSKAZANIA DUSZPASTERSKIEProśba do Księży i Osób KonsekrowanychNie wolno nam zapomnieć o tym, że naszą rolą, jako duszpasterzy, w tak trudnych sytuacjach, jest przede wszystkim ukazywanie mocy Bożej Opatrzności i trwanie na pokornej modlitwie. Wszystkich moich braci prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, wzywam, zgodnie z komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 13.03.2020 r., aby każdego dnia w kościołach, bez udziału wiernych świeckich, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckichPrzypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.
Ważna informacja dotycząca transmisji z EucharystiiZ uwagi na konieczność uszanowania godności Eucharystii, bez uprzednio uzyskanej zgody kurii biskupiej (rzecznik kurii biskupiej), nie wolno na własną rękę organizować transmisji Mszy św. w Internecie, podobnie jak w telewizji czy na antenie radiowej.
W sytuacji, gdy niemożliwe jest odprawienie rekolekcji parafialnych, zapraszam wszystkich wiernych świeckich do wspólnego przeżycia naszych diecezjalnych „Rekolekcji na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r. Również w każdą niedzielę o godz. 10:00, będzie też transmitowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa.
Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.
Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.
Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r. w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą diecezję opiece św. Józefa. Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media.

Zapraszam Was Kochani Diecezjanie do wspólnej modlitwy i wspólnego zawierzenia,
+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Możliwość komentowania WAŻNY KOMUNIKAT została wyłączona