Parafia

Pamięci ŚP. Aliny Tylman

PAMIĘCI PANI ALINY TYLMAN
10 VIII 2018 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. Aliny Tylman. Na klepsydrze zawiadamiającej o Jej śmierci można było przeczytać, ze „zmarła nasza najukochańsza Mama, Teściowa, Babcia i Siostra”. Zapis ten można byłoby uzupełnić o co najmniej dwa stwierdzenia : „Człowiek, który przez wiele lat służył Kościołowi”, „Osoba zasłużona w budowaniu parafialnej wspólnoty”.
Ponieważ dobry Bóg jest na każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkim i o wszystkich postawił śp. Alinę Tylman na drodze życia parafian białogardzkiej parafii pw. NSPJ, którym dała się poznać jako osoba pełna pokory, niezwykle pracowita, odważna i prawa, czasami idąca pod prąd. Nie oczekiwała żadnych przywilejów. Była nie tylko w murach świątyni, ale też tam, gdzie był drugi człowiek, szczególnie potrzebujący materialnego i niematerialnego wsparcia. Siała nie czekając na żniwa, bo wiedziała, że jedyną miarą ewangelizacji jest spotkanie z Jezusem, a to może się dokonać jedynie przez osobiste świadectwo. Nie zasłaniał Tego, którego głosiła. Aktywnie uczestniczyła w tak wielu przedsięwzięciach, że trudno byłoby wyliczyć wszystkie: była dobrym duchem nowo powstającej parafii i nowo budującego się kościoła, tworzyła parafialny oddział Akcji Katolickiej, współorganizowała Dni Kultury Chrześcijańskiej, propagowała czytelnictwo katolickich czasopism i książek, prowadziła rozważania Drogi Krzyżowej, organizowała parafialne festyny. Była katechetką, członkiem rady parafialnej i parafialnego zespołu Caritas, zelatorką, doradczynią życia rodzinnego, obrończynią życia nienarodzonych dzieci propagującą w parafii modlitwę duchowej adopcji, itd., itd.
Śp. Alina Tylman zawsze pokładała synowską ufność w Bogu Żywym, dlatego teraz, gdy Jej chrześcijańskie życie osiągnęło swój ziemski kres, przyodziawszy szatę godową, stanęła przed obliczem Pana, by wejść do domu Ojca, który przygotował dla nas mieszkań wiele.
„Śpijże, już po Twoim boju, Chrześcijanko kochana! Śpijże, odpocznij w pokoju, z pęt już świata rozwiązana. Śpijże, aż Bóg wszystkich ludzi z grobów ich znowu pobudzi. Jużeś teraz uwolniona od frasunków i trudności, którymiś była udręczona w ziemskiej Twojej śmiertelności. Niech Ci chojnie Bóg nagrodzi coś ucierpiała w doczesności. Niech Cię mile Bóg ochłodzi za Twe krzyże we wieczności.”
Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Bartosz Kuligowski, koncelebransami byli ks. Krzysztof Gorczyński, dyrektor Instytutu Teologicznego w Koszalinie oraz ks. dr Dariusz Wypych, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Koszalinie.
Polecajmy Bogu śp. Alinę Tylman, niech odpoczywa w pokoju!
Anna Traczyk

Możliwość komentowania Pamięci ŚP. Aliny Tylman została wyłączona