Parafia

KOLEJNA AKCJA TAK POMAGAM

„TAK, POMAGAM!” JUŻ PO RAZ TRZYNASTY
Mogłoby się wydawać, że wobec wielu zbiórek żywności organizowanych przez różne instytucje w okresie przedświątecznym, ogólnopolska akcja Caritas „Tak, pomagam! ‘’ nie przyniesie oczekiwanych wyników. Edycja z 8 – 9 XII była już trzynastą, chociaż pierwsza wystartowała w 2011 r.: każdego roku odbywają się dwie zbiórki – jedna przed Wielkanocą, druga przed Bożym
Narodzeniem, które każdorazowo angażują ok. 20 tys. wolontariuszy i sympatyków Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas zbierających dary w ok. 2 800 sklepach sieciowych i lokalnych
dla ok. 70 tys. potrzebujących pomocy. Zbiórka jest przeprowadzana w piątek od 12.00 – 20.00, a w sobotę – 10.00 – 20.00 (lub w godzinach uzgodnionych z właścicielem/kierownikiem placówki,
wziąwszy też pod uwagę czasowe możliwości wolontariuszy). Wolontariusze współpracujący z białogardzką parafią pw. NSPJ zbierali dary w „Biedronce” usytuowanej przy ul. Mickiewicza. Ubrani w charakterystyczne czerwone koszulki zachęcali do kupna dodatkowego produktu i złożenia go w specjalnie do tego celu przygotowanych wózkach. Najbardziej oczekiwanymi były artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, np. kasza, mąka, cukier, ryż, kawa, słodycze itp. Z zebranych 185 kg zostały przygotowane świąteczne paczki przekazane rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci , chorym i osobom o niewielkich dochodach. Chętna do pracy młodzież pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie do udziału w zbiórce wystosowane przez księdza Bartosza Kuligowskiego oraz panie Magdalenę Rudż i Iwonę Kamińską. Na nic nie zdałoby się zaangażowanie tak wielu osób dorosłych, jak i młodzieży, gdyby nie ofiarność parafian, klientów  Biedronki”. Za ich gest i okazane serce dziękują obdarowani oraz Zarząd Parafialnej Caritas z księdzem proboszczem Janem Gardulskim na czele.[A. T.]

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Możliwość komentowania KOLEJNA AKCJA TAK POMAGAM została wyłączona